Postrehy zo života klientov

Salaš

vložené: 22. 6. 2015

Vedenie Domu sv. Františka z Assisi obnovilo tradíciu letného salaša na západných svahoch v okolí Levoče. Podľa starej slovenskej tradície sa majú ovečky vyháňať do prírody na sv. Juraja (24. apríla). Vedenie nášho Domu dôkladne zvážilo logistické aspekty tejto akcie. V záujme toho, aby sa počas presunu stáda čo najmenej prerušila premávka a zároveň aby sa zabezpečila bezpečnosť občanov, stalo sa tak v sobotu 25. apríla o 6:30 hod. Bol to ideálny čas na presun zvierat, ktoré tak nikoho neohrozovali. Obyvatelia Domu sa so zvieratami bez problémov presunuli na pašu pri salaši za dvadsať minút. Vedúcu ovcu ako aj veľké kozy bolo treba viesť na povraze, ináč všetky ovce disciplinovane nasledovali svojho vodcu presne tak ako sa to vraví v prísloví.

Presunu stáda predchádzalo dôkladné vyčistenie salaša, postavenie ohrady ako aj ďalšie záležitosti technického rázu ( napr. príprava maringotky slúžiacej na prenocovanie našich pastierov). Hlavným bačom je Janko Dunajský, ktorý sa celoročne staral o zvieratá aj v ich zimnom prostredí. Medzi ďalších chovateľov patrí: Janko Pupík, Ľudovít Novák, Jozef Sukovský. Vo výkone služby sa striedajú tak, že na salaši pracuje vo dne v noci vždy aspoň jeden človek. Medzi chovateľmi a ovcami prevláda harmónia. Pre uľahčenie prepravy na salaš používajú salašníci služobný bicykel (salaš je od Domu vzdialený približne dva kilometre). Používanie alkoholu je prísne zakázané. Aby sa ovce a kozy mali z čoho napiť, pastieri vykopali jamu, cez ktorú tečie voda z potôčika.

Na salaši sa pasie momentálne 51 zvierat, z toho je 17 starých oviec, 14 ovečiek, 8 baránkov, 5 starých kôz a 4 kozičky, okrem toho sa tu pasú ešte 3 baránky jedného súkromníka. V súčasnosti sa ovečky nedoja, ale plánuje sa kúpa dojacieho prístroja. Kozy sa doja a dávajú približne osem litrov mlieka denne. Mlieko sa dáva Pátrom minoritom ako aj do kuchyne Domu. Kým kozy dávajú mlieko po celý rok, ovečky len po narodení ovečiek a baránkov. Gravidita u oviec trvá 4,5 – 6 mesiacov u kôz 5 - 5,5 mesiaca.

Salaš sa nachádza v areáli bývalého Štátneho majetku, ktorý má 2,5 ha. V zime majú zvieratá k dispozícii kvalitné seno pokosené z lúky v lete a následne uskladnené. Pri peknom počasí sú zvieratá v ohrade, v prípade nepriaznivého počasia a na noc sú v maštali. Dom má veľmi dobrú odbornú spoluprácu s Domom v Kláštore pod Znievom. Pre účely rozmnoženia stáda sa v septembri plánuje kúpiť jeden baran a jeden cap. V jesennom období sa zopár zvierat zabije za účelom získania mäsa pre Dom. Máme zazmluvneného veterinára, ktorý dáva zvieratám vitamíny a antibiotiká a je nepretržite k dispozícii na zavolanie.

Salaš plní nasledovné účely:

  1. zabezpečuje pravidelnú činnosť pre určených obyvateľov Domu (pracovná terapia),
  2. dáva mlieko a mäso,
  3. prirodzeným hnojením pôdy pomáha prírode,
  4. zachováva staré slovenské tradície,
  5. je miestom, kde mestské deti spoznávajú zvieratká zblízka.

Vedenie Domu sv. Františka z Assisi vyslovuje poďakovanie všetkým tým, ktorí Domu pomáhali a pomáhajú.

Seno

vložené: 1. 7. 2015

Dobrá výživa je dôležitá nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá. Kým zvieratá žijúce nadivoko v prírode sa o svoju potravu musia postarať samy, v prípade chovu domácich zvierat je to úlohou a povinnosťou ich chovateľov.

Ako sme o tom nedávno informovali, Dom sv. Františka z Assisi v Levoči dlhodobo chová ovce a kozy pre svoju potrebu, presnejšie povedané pre potreby svojich klientov – obyvateľov Domu. Kým v letnom období (od apríla do októbra) sa ovečky a kozy pasú na lúke v okolí salaša, na zimné obdobie, kedy sa nachádzajú pod strechou maštalí v areáli nášho hospodárskeho dvora je treba sa postarať o ich kvalitnú potravu.

Za týmto účelom sa počas tropických júnových dní zorganizovalo hrabanie, prevoz a uskladnenie sena. Seno sa získalo tak, že sa pokosila tráva na lúke, ktorú má Dom v prenájme. V tej najúmornejšej horúčave sedem klientov – obyvateľov Domu išlo hrabať seno. Následne sa nahrabané seno na dvakrát odviezlo na vlečke traktora na dvor Domu sv. Františka. Poslednou etapou celej akcie bolo postupné uskladnenie sena na dvore Domu. Týmto spôsobom sa zabezpečila potrava pre naše domáce zvieratá na celé nasledujúce zimné obdobie.

PhDr. Ján Domok, PhD.

Svojpomocné záhradníčenie

vložené: 1. 7. 2015

Dom sv. Františka z Assisi v Levoči má k dispozícii dve lokality pre pestovanie zeleniny a ovocia. Prvou lokalitou je prenajatá záhrada o rozlohe asi 10 árov, ktorá sa nachádza neďaleko starého židovského cintorína. V tejto záhrade sa na jar vysadia zemiaky, ktoré tvoria jednu z hlavných zložiek stravovania klientov – obyvateľov Domu. Zemiaky si vyžadujú priebežnú starostlivosť (okopávanie, striekanie ako prevencia proti pliesni).

Druhá záhradka sa nachádza v areáli nášho Kláštora minoritov. Na záhonoch a hriadkach sa na jar vysadila cibuľa, paradajky, cesnak, jahody, zemiaky, kaleráb, petržlen a kapusta, sú tam tiež kríčky egrešov a ríbezlí. Už dlhšiu dobu sa v záhrade darí jabloniam a slivkám. V záujme dobrej úrody sa o spomínané druhy zeleniny a ovocia treba pravidelne starať odstraňovaním buriny.

Všetky plody prírody a práce klientov – obyvateľov Domu sa postupne dostanú na ich jedálenský stôl. Práce v záhrade sú súčasne súčasťou pracovnej terapie klientov, čo tiež prispieva k ich celkovej telesnej a duševnej kondícii.

PhDr. Ján Domok, PhD.

Zo života Domu sv. Františka z Assisi

vložené: 5. 8. 2015

Dom sv. Františka z Assisi je jedným z charitatívnych stredísk na Slovensku zaoberajúcim sa liečením ľudí závislých od alkoholu, drog a gamblerstva. Klienti Domu svojím každodenným životom napĺňajú princíp „ora et labora“ (modli sa a pracuj). Cieľom založenia Domu sv. Františka z Assisi v roku 2011 bolo poskytnúť strechu nad hlavou ľuďom bez bývania, postarať sa o kultúrne prostredie pre nich a v neposlednej miere snažiť sa vytvoriť im podmienky na zmenu ich života. Väčšinu klientov tvoria ľudia so závislosťou od alkoholu. V Dome platí absolútny zákaz konzumácie alkoholu.

Pracovné aktivity klientov sa sústreďujú na tieto oblasti: údržba budovy (čistenie priestorov, umývanie chodieb, práce v záhradke na dvore kláštora (sadenie, odstraňovanie buriny a zber úrody, zeleniny a ovocia), práce v prenajatej záhrade vzdialenej asi dva kilometre, (siatie, okopávanie, postrek a zber úrody), prevádzka prenajatého salaša (pasenie oviec a kôz, ich dojenie, zabezpečenie ich strihania), jednorazové pracovné pobyty v Budkovciach (sadenie stromčekov a zemiakov, údržba budovy), jednorazové jedno- či viacdňové brigády v domoch a na pozemkoch obyvateľov Levoče a jej okolia (rúbanie dreva, stavebné práce, práce na pozemkoch, upratovanie v kostole sv. Ducha, výroba devocionálií (sošiek Panny Márie a iných s náboženskou tématikou).

Niekoľkokrát ročne sa organizujú misie do okolitých dedín, kde vybraní dlhodobí klienti za prítomnosti pátra Romana rozprávajú miestnym veriacim v kostoloch o svojom predošlom a terajšom živote, ako sa im podarilo vymaniť sa zo závislosti od alkoholu.

Riaditeľ Domu sv. Františka sa zaoberá nielen organizáciou činnosti klientov, veľkú pozornosť venuje aj bývalým klientom, ktorí s abstinenciou nevydržali a vrátili sa k alkoholu. Posiela ich na psychiatrickú liečbu, po ktorej sa môžu znova vrátiť do Domu.

Zohratý tím pracovníkov Domu (riaditeľ, jeho zástupca a terapeutky) robí všetko pre to, aby klienti Domu racionálne využívali svoj čas. Je pre nich presne stanovený pracovný režim na každý deň. Okrem pracovnej oblasti sa vedenie Domu stará o klientov v troch ďalších oblastiach: duchovnej, sociálnej a psychoterapeutickej. Duchovnú oblasť pokrývajú ranné a poobedňajšie modlitby ruženca, Anjel Pána, večerná modlitba ako aj každodenná účasť na sv. omši. Okrem toho sa poriadajú osobitné omše pri príležitosti sviatkov svätých: sv. Jozefa, sv. Jána, sv. Vojtecha, sv. Antona atď. Okrem modlitieb sa vo sfére duchovného života starajú o klientov bratia minoriti v rámci duchovného slova. Spolu s členmi Kruciáty sa klienti tento rok zúčastnili na zájazde do Krakova do Sanktuária Božieho Milosrdenstva a do pútnického miesta Medžugorie v Bosne a Hercegovine.

Integrálnou súčasťou starostlivosti o klientov je aj psychoterapeutická činnosť, ktorú zastrešuje psychológ PhDr. Dušan Užák. Jeho hlavnými témami sú: ako prekonávať duševné krízy, ako sa oslobodiť od závislosti od alkoholu, ako dlhodobo resp. nastálo vydržať v abstinencii, problém spoluzávislosti a ďalšie. K psychoterapii treba zaradiť aj kruciátu, ktorá sa koná každý štvrtok. Je to spoločenstvo abstinujúcich alkoholikov, ktorí sa stretávajú s klientami Domu a navzájom si otvorene vymieňajú skúsenosti, problémy a zážitky. Pravidelné kruciáty vedie veľmi citlivou formou páter Roman Gažúr.

Ďalšou oblasťou práce terapeutiek je pomoc klientom pri vybavovaní ich dokladov (občiansky preukaz, prechodný pobyt, príspevok na bývanie, dávka v hmotnej núdzi, výživné, invalidný dôchodok, starobný dôchodok). Terapeutky sa cez týždeň v službe striedajú, okrem toho po večeroch je s klientmi ešte ďalšia terapeutka.

Niektorí klienti sú v Dome ubytovaní už dlhodobo, priemerná doba pobytu v Dome sa pohybuje v rozmedzí 6 – 12 mesiacov.

PhDr. Ján Domok, PhD.

Prípravy na jeseň v Dome sv. Františka

vložené: 5. 11. 2015

Dobrý hospodár odjakživa myslí dopredu, aby ho nič nepredvídané neprekvapilo. Táto zásada platila vždy a všade. O to viac to platí v prípade, že hospodár zodpovedá nielen sám za seba, ale za viacerých. Preto aj vedenie Domu sv. Františka s dostatočným predstihom zabezpečilo zásobovanie drevom na vykurovanie Domu. Nie vždy sa podarilo zaobstarať to najkvalitnejšie, teda tvrdé drevo, ktorého výhrevnosť by zaručovala primerané vykurovanie objektu minoritského kláštora majúceho všade vysoké stropy. Ďakujeme za darovanie palivového dreva Biskupskému úradu Spišské Podhradie a otcovi biskupovi Mons. Štefanovi Sečkovi. Ďalšou typickou jesennou aktivitou boli zemiakové brigády v blízkom i širokom okolí Levoče. Zemiaky tvoria jeden z hlavných komponentov stravy klientov Domu. Celoročná výroba devocionálií (sošky Panny Mária a anjelov) sa zintenzívňuje v jesennom období v súvislosti so sviatkom Panny Márie, sviatkom Všetkých svätých a blížiacim sa vianočným obdobím. Pri príležitosti Dňa všetkých svätých vyčlenený pracovník Domu vyrobil na základe objednávok veriacich desiatky čačinových vencov ozdobených kvetmi. V dňoch 9. – 11. októbra sa v priestoroch Strednej odbornej školy uskutočnilo celoslovenské sympózium Kruciáty, na ktorom odznela celá séria prednášok kňazov, psychológov a psychiatrov o témach súvisiacich so závislosťou a boji proti nej. Vyvrcholením sympózia bola púť účastníkov a závislých na Mariánsku horu.

PhDr. Ján Domok, PhD.

Vianoce v Dome sv. Františka

vložené: 19. 1. 2016

Vo väčšine krajín sveta sa tradične oslavujú Vianoce. Neoddeliteľnou súčasťou je všade vianočný stromček a dary. Vianoce sú sviatkom pokoja a lásky, kedy sa schádzajú všetci členovia rodiny. So vzrastajúcim trendom komercionalizácie vianočných sviatkov sa aj v mnohých rodinách mení charakter prežívania sviatkov s dôrazom na materiálnu stránku (veľké množstvo darov, často neužitočných, prílišná hojnosť jedla a pitia). Do pozadia sa dostáva duchovný, náboženský aspekt jedného z najväčších sviatkov kresťanov, sviatkov pripomínajúcich narodenie Ježiša Krista. Je to smutný dôsledok vývoja spoločnosti na začiatku 21. storočia.

Nie všetkým je dopriate tráviť Vianoce v kruhu rodiny. Väčšina klientov – obyvateľov domu sv. Františka v Levoči trávila vianočné sviatky v uvedenom zariadení. 24. a 25. decembra boli v kostole sv. Ducha slávnostné omše. Kostol bol nádherne vyzdobený, pred oltárom bola krásna betlehemská hviezda, po stranách svietili veľké vianočné stromčeky, v jasliach bola drevená soška Jezuliatka. Vedenie Domu vytvorilo vhodné podmienky na oslavu sviatkov. Vďaka mnohým sponzorským darom aj v Dome sv. Františka si mohli klienti sadnúť k bohatej štedrovečernej večeri. Na začiatku gvardián kláštora minoritov páter Adam zapálil betlehemským ohňom vianočnú sviečku a požehnal vianočnú večeru. Večera bola bohatá: oblátky s medom, makové gule, kapustnica, ryba, zemiakový šalát.

Na nádvorí kláštora minoritov postavili klienti betlehem, v ktorom za sychravého počasia sa striedali študenti oblečení do historických kostýmov. 25. decembra poobede vianočný program otvoril svojím prejavom páter Adam. Atmosféru betlehemov dopĺňali ovce a kozy umiestnené v ohrade, levočskí drobnochovatelia urobili výstavu, kde v klietkach bolo možné vidieť pekné výstavné kusy zajacov, sliepok a holubov, čo zaujalo predovšetkým malé deti. Na pódiu vystúpil detský súbor z okolia s vianočnými koledami. Na záver večera vystúpil mládežnícky spevácky zbor pri gréckokatolíckom chráme sv. Bohorodičky v Levoči s vianočným pásmom piesní „betlehemská hviezda“. Mnohí speváci mali oblečené dobové kostýmy a pokrývky hlavy. So zborom spolu spieval aj gréckokatolícky kňaz Rastislav Višňovský. Krásny vianočný večer svojím príhovorom uzavrel páter Adam.

Vďaka vedeniu Domu sv. Františka, pátrom kláštora minoritov a sponzorom mohli klienti Domu sv. Františka prežiť pekné a dôstojné vianočné sviatky. Vianoce sa niesli v duchu modlitieb. Klienti Domu sv. Františka prežívali vianočné sviatky v hlbokej viere v Ježiša Krista a Pannu Máriu.

PhDr. Ján Domok, PhD.