Darujte nám 2%


Drahí priatelia, sympatizanti, SPONZORI,
aj toho roku sa uchádzame o Vaše 2% zo svojej už odvedenej dane.

Ako poukázať 2%:

  1. Stiahnite a priamo v počítači si vyplňte editovateľné tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vo formáte pdf.
  2. Stiahnite a priamo v počítači si vyplňte editovateľné tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI vo formáte pdf.
  3. Vyplnené tlačivá si vytlačte, nechajte potvrdiť u svojho zamestnávateľa a doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme!