Deň v útulku

Stretnutie pri spoločnej modlitbe

Pracovná terapia

Spoločný obed, ktorý nám pripravili naše šikovné p. kuchárky

Každý štvrtok o 17. hod. sa stretávame spoločne s naším Pátrom Romanom a s ostatnými členmi na stretnutí spoločenstva Kruciáta oslobodenia človeka a potom o 20.00 hod. v kostole na adorácií pred Eucharistiou

Sv. omša v kostole otcov minoritov o 15.50 hod.

Duchovná služba v útulku - každý deň o 17.00 hod. okrem štvrtka