Naši dobrodinci

Rod. Daniela Adamčíka   viackrát

Rod. Eduarda Adamčíka   viackrát

Rod. Jána Adamčíka

Rod. Matúša Barkociho   viackrát

p. Bursová Erika 2x

Rod. Balážová

Farnosť Belá nad Cirochou

Rod. Čupková   viackrát

p. Cvoliga Juraj   2x

p. Čekovská Lucia

Cestovná kancelária V-Tour

p. Dluhá Katarína

Farnosť Dlhé Stráže   2x

Detský domov Podolínec

p. Figeľ Ján

p. Fľaková Mária

Firma X-Aurum

Rod. Felberová

p. Furkievičová   viackrát

Gymnázium sv. Fr. z Assisi Levoča   2x

Gréckokatolícka eparchia Košice

p. Gurská Jarmila

p. Garbiar Milan

p. Gavalierová

Rod. Gažúrová

Rod. Havrilková   viackrát

Rod. Henčíková

Rod. Jagáčová   8x

p. Janusová Štefánia

p. Jankura Tomáš

p. Jozefčák Adrián   14x

p. Janus

p. Jacková

Rod. Knapeková   3x

Rod. Kopkášová   2x

p. Kuhejdová Oľga

p. Kolár Zoltán

p. Kamenický Štefan   4x

Rod. Kočišová

p. Kotradyová Marcela

Kongegácia Sestier tešiteliek

Kvapka v mori

Farnosť Kobyly

Farnosť Krížová Ves

p. Lorková Levoča

p. Laceňová Kristína

p. Lesňaková Dana

p. Lorko   2x

p. Liška Milan   2x

Farnosť Leopoldov

Farnosť Lenártov

Farnosť Liptovská Teplica

p. Majerniková Soňa

Rod. Motyková   viackrát

p. Melová Daša   viackrát

p. Malečková Viera

p. Matuščak Pavol   2x

p. Mičicová Magda   viackrát

p. Matuščaková

p. Masar Peter NATO

M Besso Anicet M

Minoritská mládež Levoča   2x

Miništranti minoritského kostola Levoča

p. Novotná

Nevidiaci a slabozraki Levoča

Farnosť Nitra

p. Olejarová Zita

p. Oravec

Farnosť Ondašov

Odborná škola Prešov

Páter Marek Redlich

p. Passerini Enzo

p. Petrufová Magda

p. Pitoňaková Magda

Pekareň Čingov Smižany – denne chlieb a pečivo

p. Rajci Tibor

p. Richnavská Alžbeta

p. Rovder Jozef    3x

p. Radakovičová Daniela

p. Ručková Veronika

p. Rubaninska Mária

Rehoľa Sestier Božského Vykupiteľa SNV   viackrát

Rehoľná sestra Jana

Rehoľné sestry z Mariánskej hory   viackrát

Ružencové spoločenstvo Levoča   4x

Farnosť Hrboltová

Farnosť Rajec

p. Stanková Gabriela   viackrát

p. Sedlaková Judita

p. Šimko Vladimír

p. Šefčík

p. Šoltýsová Martina   viackrát

p. Skarbová

p. Suchý Filip   viackrát

Rod. Suchá

p. Sarvašová Mária

p. Stašková Ivana

Spoločenstvo Ruža pri Reholi minoritov Levoča

Spoločenstvo Pavol Levoča   viackrát

p. Štracerová

Farnosť Spišská Belá

Farnosť Strážky

Spevokol Dolný Kubín

Škoda 105 – darca

Farnosť Štrba

Spoločenstvo Klbko   viackrát

p. Tomečko mladší   viackrát

p. Tomečko starší

p. Trnka Václav

Farnosť Tatranská Štrba

p. Venglarčík Miroslav

p. Vžentek Bohumil

p. Vrabľová Dana

Rod. Vilka Jozefa   viackrát

Rod. Venglarčika Slavomíra   viackrát

Veriaci minoritského kostola Bratislava

Farnosť Lendak

p. Vegh Norbert

VPM

Rod. Zoričaková

p. Zelenčiková Katarína

Bohuznámi   viackrát

Darcovia 2 % dane   viackrát

Rok 2016 :

p. Mičicová Magdaléna   opakovane

p. Rovder Jozef   opakovane

p. Stanková Gabriela   opakovane

p. Cimra Ján

p. Norbert Végh

p. Jozefčák Adrián   opakovane

p. Bursová Erika opakovane

p. Sluková Mária opakovane

p. Rakovský Roman

p. Jonaťáková Monika

p. Hubáček Martin

p. Samuel Štefan Mahult

rod. Furkievičová opakovane

p. rehoľná sestra

p. Ing. Čupková opakovane

Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča

p. Kopkášová

Bohu známa osoba

rod. Suchá opakovane

veriaci farnosti Zakamenné

Rok 2017 :

Bursová Erika opakovane

Mičicová Magdaléna opakovane

Sluková Mária opakovane

Nadácia Prameň

Vilk Jozef

Stanková Gabriela opakovane

Citrus Amarys opakovane

Jozefčák Adrián opakovane

Adamčík Eduard opakovane

Ing. Spirka František

Majerčákova Anna, Majerčák Štefan opakovane

Vegh Norbert

Rod. Furtkievičová opakovane

Rehoľa minoritov

Denisa

Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča

Rod. Gibalová

Rod. Tomečko

Ing. Čupková

Rehoľa Spišské Vlachy

Účastníci púte do Medžugoria

Rod. Pupíka Jána

Rod. Hricová

Rod. Gibalová

Rod. Motyková opakovane

KOČ

Rod. Dobová

Mgr. Majerský

Rehoľné sestry

Bohuznáme osoby

Rok 2018 :

Bursová Erika opakovane

Magdaléna Mičicová opakovane

Mária Sluková opakovane

Gabriela Dobrovičová opakovane

Rod. Majerčáková opakovane

Jozef Rovder opakovane

Suchožová Anna

Adrián Jozefčák opakovane

Alžbeta Mlynarčíková

Edita Malastová

Gejza Banyasz

Gymnázium sv. Františka Levoča

Rod. Eda Adamčíka opakovane

Majerský Milan

Rod. Motyková

Rok 2019 :

Jozefčák Adrián opakovane

Bursová Erika opakovane

Mičicová Magdaléna opakovane

Sluková Mária opakovane

Dobrovičová Gabriela opakovane

Majerčáková Anna, Majerčák Štefan opakovane

Citrus Amarys opakovane

Františka Tomičková opakovane

Urban Daniel, JUDr. 1x

Stanková Helena opakovane

Minoriti 1x

Pavla Mašková 1x

Rok 2020 :

Mičicová Magdaléna opakovane

Bursová Erika opakovane

Sluková Mária opakovane

Majerčák Štefan, Majerčáková Anna opakovane

Stanková Helena opakovane

Jozefčák Adrián opakovane

Medzová Helena

Vavrek Matej

Michalková Mária

Rusnák Patrik opakovane

Kuzmiková Natália

Ondreáš Peter, Ondreášová Janka

Jenča Pavol

Lukášová Albína

Hulaková Iveta

Martinove Mária

Durnek Miroslav

Ščigulinská Mária

Ing.Pospíšil Tomáš

Hrebenár Ján

Klein Štefan

Rovder Jozef

Všetkým našim dobrodincom zo srdca vyslovujeme srdečné "Pán Boh zaplať"!