FOTOGALÉRIE

Rok 2017

Február

Tvorivá činnosť klientov

Pracovné aktivity

Chov zvierat

Január

Starostlivosť o zvieratá

Terapeutické činnosti

Údržba exteriéru

Výtvarné prejavy klientov

Rok 2016

December

Pracovná terapia

Zvieratá v útulku

Betlehemy z vosku a sadry

Vianoce v Dome sv. Františka

Živý Betlehem

November

Kreatívna tvorba klientov

Naše zvieratá

Odpratávanie snehu

Pracovné aktivity

Sťahovanie salaša

Začiatok adventu

Október

Metódy pracovnej terapie

Dovoz sena

18. sympózium Kruciáty

Práce v záhrade

Zhotovenie náhrobných vencov

September

Dovoz a príprava dreva na vykurovanie

Chov zvierat

Kreatívne techniky

Práce v záhrade

Terapia prácou

August

Dovoz sena

Pracovné aktivity

Púť k Medžugorskej Panne Márii

Sezónne práce

Vývoz odpadu

Júl

Formy pracovnej terapie

Levočská púť na Mariánsku horu

Púť Stará Ľubovňa - Levoča

Zhotovovanie voliéry

Zvieratá v starostlivosti klientov

Jún

Oprava omietky na 2. poschodí

Pracovná terapia v záhrade

Sošky s náboženským motívom

Uskladnenie sena

Výtvarné práce našich klientov

Vývoz maštaľného hnoja

Zvieratá na salaši

Máj

Dovoz dreva

Dovoz sena

Chov oviec a kôz

Návšteva detí z farnosti Veľká Lomnica

Práce v záhrade

Úprava kláštorného nádvoria

Apríl

Chov králikov a sliepok

Návšteva škôlkárov

Práce v záhrade

Príprava palivového dreva

Úprava kláštorného nádvoria

Terapeutické aktivity

Zhotovenie senníka

Marec

Veľkonočné kraslice, barančeky a sošky s veľkonočným motívom

Pracovnoterapeutické aktivity

Zvieratá v starostlivosti klientov

Krížová cesta a Boží hrob

Naši klienti

Február

Príprava palivového dreva

Terapeutické činnosti

Zvieratá v starostlivosti klientov

Zdobenie veľkonočných kraslíc

Január

Dovoz sena

Kúrenie drevom

Odpratávanie snehu

Požehnanie a posvätenie útulku

Pracovná terapia

Sv. omša Kruciáty

Prírastky oviec a kôz

Rok 2015

December

Sv. Mikuláš - naši klienti deťom

Sťahovanie salaša

Starostlivosť o zvieratá

Príprava živého Betlehema

Odkladanie vianočnej výzdoby

Prezentácia výrobkov klientov

Živý Betlehem

Vianoce v Útulku

November

Starostlivosť o zvieratá

Kreatívne výrobky klientov

Aktivity pracovnej terapie

Študenti Katolíckej univerzity na exkurzii

Príprava palivového dreva

Október

Októbrové sympózium Kruciáty

Zvieratá v našej starostlivosti

Pracovné aktivity v exteriéri útulku

Výroba náhrobných vencov

September

Chov hospodárskych zvierat ako jedna z foriem pracovnej terapie

Pracovné terapeutické aktivity klientov Domu sv. Františka

Návšteva žiakov materskej školy v našom zariadení

Dovoz a príprava palivového dreva na obdobie zimy

August

Príprava palivového dreva na zimné vykurovacie obdobie

Naše zvieratá

Sezónne práce v záhrade

Celoslovenská púť HSŽ a KOČ v Kroscienku

Júl

Návšteva žiakov Spojenej školy sv. Maximiliána M. Kolbeho

Renovácia fasády kláštornej budovy

Úprava terénu kláštorného nádvoria

Výroba sošiek s náboženským motívom

Príprava sena na obdobie zimy

Výzdoba kvetov v chráme Ducha sv.

Chov zvierat a starostlivosť o ne

Umelecké práce klientov

Záujmové aktivity s pátrom Romanom

Sezónne práce v záhrade

Oprava kláštornej dlažby

Upratovanie dvora, stavebného a dreveného odpadu

Výroba dreveného prístrešku

Klienti z Domu sv. Františka

Pešia púť Kruciáty zo Starej Ľubovne

Levočská púť na Mariánsku horu

Púť k Medžugorskej Panne Márii

Jún

Jún - mesiac zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu

Vzácna návšteva ct. sestry Phanuelly, misionárky lásky

Chov a starostlivosť o hospodárske zvieratá

Pracovná terapia ako realizácia schopnosti klientov

Máj

Sťahovanie príslušenstva na salaš

Práca v záhrade

Starostlivosť o zvieratá

Renovácia omietky

Kreatívne výrobky klientov

Pracovná terapia ako záľuba

Turíčna odpustová slávnosť u minoritov

Rúbanie dreva

Úprava kláštorného nádvoria

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva

Apríl

Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné tradície v útulku

Duchovná služba s otcom Ladislavom

Stretnutie so spoločenstvom Pavol

Starostlivosť o zvieratá

Pracovné činnosti na záhrade

Páter Roman a jeho vedľajšie aktivity

Marec

Naše zvieratá

Jarné práce v záhrade

Výroba oplotenia košiara

Dovoz sena

Veľkonočné kraslice a barančeky

Sošky a kresby

Modlitby klientov

Otec Ladislav

Február

Duchovná služba

Pracovná terapia

Veľkonočné vajíčka

Nové prírastky oviec a kozliat

Starostlivosť o hospodárske zvieratá

Január

Zimné upratovanie

Výrobky z vosku a sádry

Veľkonočné kraslice

Príprava dreva na kúrenie

Slávnosť Zjavenia Pána

Prednáška Spoločenstva Pavol

Novoročné posvätenie Útulku

Odkladanie vianočnej výzdoby

Novoročné stretnutie Kruciáty

Naše zvieratá

Klienti Útulku

Rok 2014

December

Živý Betlehem

Výroba sošiek z vosku

Výroba betlehemov z vosku

Vianoce v Útulku

Sv.Mikuláš v chráme Sv.Ducha

Sviatok Sv.Rodiny

Starostlivosť o zvieratá

Pred vianočnými sviatkami

November

Škôlkári v Útulku

Výroba adventných vencov

Starostlivosť o zvieratá

Spoločenstvo Pavol

Rehoľné sľuby brata Ondreja Pastvu

Kúrime si sami

Jesenné práce

Október

16. sympózium KOČ

Pracovná terapia

Starostlivosť o zvieratá

September

Zhotovenie prístrešku pre ošípané

Naše zvieratá a starostlivosť o ne

Jesenné práce v záhrade

Aktivity na hospodárskom dvore Brehov

August

Starostlivosť o zvieratá

Práce s drevom

Hospodárstvo Brehov

Júl

Zhotovenie prístrešku na materál

Starostlivosť o zvieratá

Príprava dreva na zimu

Práce v záhrade

Pešia púť Kruciáty

Návšteva študentov SPgŠ v Útulku

Levočská púť 2014

Hospodársky dvor Brehov

Jún

Turíčna odpustová slávnosť

Starostlivosť o zvieratá

Práce v záhrade

Hospodársky dvor Brehov

Máj

Starostlivosť o zvieratá

Škôlkári v Útulku

Renovácia, maľovanie Útulku

Púť do Lúrd

Práce v záhradke

Práce s drevom

Hospodársky dvor v Brehove

Apríl

Výroba kŕmidiel pre zvieratá

Umelecká práca našich klientov

Starostlivosť o kozliatka

Pracovná terapia na záhrade

Chov králikov a nosníc

Naše hospod. zvieratá

Práce na hospodárskom dvore

Marec

Starostlivosť o zvieratá

Veľkonočné vajíčka na predaj

Náš otec Roman

Jarné práce v záhrade

Práca s drevom

Adorácia Cenakolo

Február

Pracovná terapia na dvore

Veľkonočné vajíčka

Požehnanie útulku a kláštora

Jahniatka-prírastky na hospod. dvore

Január

Práce na hospod. dvore

Nástenka vo vestibule

Umelecké práce klientov

Údržbárske práce

To sme my

Poklona

Kúrenie

Práce na dvore

Domácnosť

Osadenie Sv. Kríža v Budkovciach

Rok 2013

Vianoce v útulku

Vianočná výzdoba kostola

Pracovná terapia, starostlivosť o zvieratá

Poklona pred Oltárnou viatosťou

Privítanie sv. Mikuláša

Príprava adventných vencov a vianočných ozdôb

Starostlivosť o domáce zvieratá

Príprava dreva na zimné vykurovanie

Jesenné upratovanie dvora a záhrady

Práce pri realizácii ústredného kúrenia

Návšteva cintorína v deň pamiatky zosnulých

Október v útulku

September v útulku

August v útulku

Júl v útulku

Jún v útulku

Máj v útulku

Apríl v útulku

Marec v útulku

Prijatie sviatosti krstu nášho klienta - Ľuba Mauera

Február v útulku

Január v útulku

Rok 2012

Živý Betlehem

Advent v útulku

November 2012

Celoslovenské Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka, Levoča 12. - 14.10.2012

Krížová cesta ulicami mesta Levoča v rámci Sympózia Kruciáty oslobodenia človeka

Posviacka sochy Medžugorskej Panny Márie pre náš útulok

Medžugorje - 14.7. - 24.7.2012

Pútnický zájazd v Krakove - 12. máj 1912

Naše začiatky