Naša adresa


Útulok sv. Františka

Košická 2

054 01 Levoča

Štatutár OZ Konkordia - páter Mgr. Roman GAŽÚR, telefón: 0908452589

Riaditeľ zariadenia - Ing. Jozef PAGÁČ, telefón: 0915886637

e-mail: konkordiaoz99@gmail.com


Správca stránky zodpovedá za jej technickú úpravu, nie za jej obsah. Svoje príspevky na našu stránku môžete zasielať e-mailom na adresu správcu stránky:
admin@kruciata.sk