Podporte nás


Obraciame sa na širokú verejnosť s prosbou o finančnú podporu pri realizácii tohto projektu.

Aj ten najmenší príspevok bude pre nás veľkou pomocou.

ĎAKUJEME ! ! !


Darujte nám
2%

Číslo účtu:

IBAN: SK 5909000000000524876126 SWIFT: GIBASKBX
– Slovenská sporiteľňa

Zriaďovateľ:

Občianske združenie
KONKORDIA – lat.
SVORNOSŤ
IČO:42 22 80 51

Stanovy OZ Konkordia - lat. Svornosť