Režim dňa pre klienta

PONDELOK-PIATOK

06 : 30Budíček
06 : 30 – 07 : 00Osobná hygiena a úprava izieb
07 : 00 – 07 : 30Modlitba sv. ruženca
Čítanie zo sv. Písma
07 : 30 – 08 : 00Raňajky
08 : 00 – 08 : 10Lieky
08 : 10 – 11 : 55Pracovná terapia
09 : 00 – 09 : 10Prestávka na fajčenie
10 : 00 – 10 : 10Prestávka na fajčenie + káva
11 : 00 – 11 : 10Prestávka na fajčenie
11 : 55 – 12 : 00Osobná hygiena
12 : 00 – 12 : 30Anjel Pána, Modlitba sv. ruženca
12 : 30 – 12 : 50Obed
12 : 50 – 13 : 00Lieky
13 : 00 – 14 : 50Pracovná terapia
13 : 50 – 14 : 00Prestávka na fajčenie
14 : 50 – 15 : 00Osobná hygiena
15 : 00 – 15 : 40Korunka Božieho milosrdenstva
príprava na sv. omšu
15 : 40 – 16 : 40Svätá omša
16 : 40 – 17 : 00Prestávka na fajčenie + káva
17 : 00 – 17 : 30Duchovná služba
17 : 30 – 18 : 00Večerná modlitba
18 : 00 – 18 : 30Večera
18 : 30 – 18 : 40Lieky
18 : 40 – 21 : 30Osobné voľno
21 : 30 – 22 : 00Osobná hygiena
22 : 00 – 06 : 30Nočný kľud

SOBOTA

07 : 00Budíček
07 : 00 – 07 : 40Osobná hygiena a úprava izieb
07 : 40 – 08 : 30Svätá omša
08 : 30 – 08 : 50Raňajky
08 : 50 – 09 : 00Lieky
09 : 00 – 11 : 50Pracovná terapia
11 : 50 – 12 : 00Osobná hygiena
12 : 00 – 12 : 30Anjel Pána
12 : 30 – 12 : 50Obed
12 : 50 – 13 : 00Lieky
13 : 00 – 14 : 50Pracovná terapia
14 : 50 – 15 : 00Osobná hygiena
15 : 00 – 15 : 30Korunka Božieho milosrdenstva
15 : 30 – 17 : 30Osobná hygiena, pranie
17 : 30 – 18 : 00Modlitba sv. ruženca
18 : 00 – 18 : 30Večera
18 : 30 – 18 : 40Lieky
18 : 40 – 22 : 00Osobné voľno
22 : 00 – 22 : 30Osobná hygiena
22 : 30 – 07 : 00Nočný kľud

NEDEĽA

07 : 00Budíček
07 : 00 – 07 : 30Osobná hygiena a úprava izieb
07 : 30 – 08 : 00Modlitba sv. ruženca
Čítanie zo sv. Písma
08 : 00 – 08 : 15Raňajky
08 : 15 – 08 : 25Lieky
08 : 25 – 10 : 50Osobné voľno
10 : 50 – 12 : 00Svätá omša
12 : 00 – 12 : 30Anjel Pána
12 : 30 – 12 : 50Obed
12 : 50 – 13 : 00Lieky
13 : 00 – 15 : 00Osobné voľno
15 : 00 – 15 : 30Korunka Božieho milosrdenstva
15 : 30 – 17 : 30Osobné voľno
17 : 30 – 18 : 00Modlitba sv. ruženca
18 : 00 – 18 : 30Večera
18 : 30 – 18 : 40Lieky
18 : 40 – 21 : 30Osobné voľno
21 : 30 – 22 : 00Osobná hygiena
22 : 00 – 06 : 30Nočný kľud